STIMUL

confectionery factory

Our stimulus is to work for you and give a taste of natural sweets!

+38(056)747-00-10 +38(056)747-00-20 stimulsweet@gmail.com

SALES DEPARTMENT

Kirichenko Polina

Kirichenko Polina

National Manager - Head of Wholesale Department

+380 (67) 617-47-47

national.stimul@gmail.com

Granik Evgeniy

Granik Yevgeny

Manager

+380 (67) 574-30-00

Donetsk, Lugansk,

Kharkiv, Zaporizhia

regions

Sumy regions

granik.evgen@gmail.com

Kit Natalia

Kit Natalia

Manager

+380 (67) 616-21-21

Lviv, Vinnitsa,

Zhytomyr, Khmelnitsky,

Ternopil, Rivne,

Volyn, Ivano-Frankivsk,

Chernivtsi regions

kitnata3010@gmail.com

Pztigorskaia Viktoria

Pyatigorska Victoria

Manager

+380 (67) 536-60-00

Kyiv, Poltava,

Kirovograd, Chernigov

regions

vpiatyhorska@gmail.com

Podolnaia Tatiana

Podolna Tatyana

Manager

Odessa, Nikolaev,

Kherson, Cherkasy,

tvpo4@ukr.net

Prikilo Elena

Prikilo Elena

Export manager

+380 (96) 310-20-15

stimulcf@gmail.com